Programy
dla firm

Nasze programy dla firm pomagają menedżerom zwiększać swoją świadomość i rozwijać umiejętności miękkie, co prowadzi do wymiernych efektów biznesowych i organizacyjnych.

Wyzwania organizacyjne

Czy obserwujesz takie zjawiska hamujące wzrost Twojej firmy jak:

 • Przepracowanie pracowników i menedżerów?
 • Zwiększająca się, niekontrolowana rotacja pracowników?
 • Niski poziom działania zespołowego, niezdrowa konkurencja wewnętrzna?
 • Zmniejszająca się motywacja do pracy, niskie zaangażowanie pracowników?
 • Trudności w zarządzaniu młodszymi pokoleniami pracowników?
 • Rosnący stres, wysoka emocjonalność, toksyczne relacje w firmie, niska kreatywność?
 • Rosnące koszty absencji chorobowych pracowników?
 • Pogarszające się wyniki sprzedaży, niezrozumienie motywacji klientów?

Umiejętności miękkie

Powyższe wyzwania organizacyjne mają często swoje źródła w zbyt nisko rozwiniętych umiejętnościach miękkich osób zarządzających. Dlatego wspieramy naszych klientów biznesowych w systematycznym zwiększaniu efektywności przywództwa i zarządzania poprzez:

Rozwój świadomości
menedżerów

Rozwój umiejętności
miękkich

Wierzymy, że ludzkie środowiska pracy oraz dobrze rozwinięte umiejętności miękkie menedżerów będą niezbędne do efektywnego motywowania i inspirowania kolejnych pokoleń pracowników.

Wyniki naszych programów dla firm pokazują też, że wzrost poziomu umiejętności miękkich przekłada się bezpośrednio na wzrost kreatywności pracowników, efektywniejsze działanie zespołowe oraz lepsze wyniki biznesowe osiągane naturalnie przez zespoły.

Umiejętności miękkie

Powyższe wyzwania organizacyjne mają często swoje źródła w zbyt nisko rozwiniętych umiejętnościach miękkich osób zarządzających. Dlatego wspieramy naszych klientów biznesowych w systematycznym zwiększaniu efektywności przywództwa i zarządzania poprzez:

Rozwój świadomości
menedżerów

Rozwój umiejętności
miękkich

Wierzymy, że ludzkie środowiska pracy oraz dobrze rozwinięte umiejętności miękkie menedżerów będą niezbędne do efektywnego motywowania i inspirowania kolejnych pokoleń pracowników.

Wyniki naszych programów dla firm pokazują też, że wzrost poziomu umiejętności miękkich przekłada się bezpośrednio na wzrost kreatywności pracowników, efektywniejsze działanie zespołowe oraz lepsze wyniki biznesowe osiągane naturalnie przez zespoły.

Programy dla firm

Realizujemy projekty mające na celu poprawę precyzyjnie określonych wskaźników organizacyjnych lub biznesowych.
Koncentrujemy się na stymulowaniu refleksji i rozwoju kluczowych umiejętności miękkich w następujących obszarach:

1. Strategia Działania

 • Strategia, wizja, zauważanie szans
 • Nawigowanie w złożoności, VUCA
 • Priorytetyzacja i selektywność

2. Rozmowy Menedżerskie

 • Głębokie, uważne słuchanie
 • Modele kluczowych rozmów
 • Zaawansowane techniki pytań

3. Efektywność Zespołu

 • Komunikacja i relacje
 • Motywowanie i inspirowanie
 • Stymulowanie kreatywności

4. Rozwój Świadomości

 • Redukcja stresu, mindfulness
 • Energia i efektywność osobista
 • Dbanie o siebie, zdrowe nawyki

Każdy program jest dostosowany do sytuacji, wyzwań i potrzeb danego klienta biznesowego. Kładziemy też duży nacisk na praktyczne zastosowanie nowych umiejętności w pracy przez uczestników naszych programów.

Efekty biznesowe i organizacyjne

Udowadniamy, że rozwój umiejętności miękkich może przynosić bardzo wymierne rezultaty biznesowe.
Przykładowe efekty naszych programów to:

20% wzrost sprzedaży detalicznej
w 90 placówkach bankowych

30% wzrost sprzedaży kredytów
gotówkowych w regionie sprzedaży

Podwojenie liczby pracowników świadomych,
co ich motywuje do pracy

Podwojenie liczby menedżerów potrafiących motywować niefinansowo z uwzględnieniem indywidualnych wartości pracownika

Potrojenie liczby menedżerów potrafiących doceniać i nagradzać pracowników niefinansowo, z uwzględnieniem ich indywidualnych wartości

Podwojenie liczby pracowników, którzy potrafią zauważać szanse i potencjały w trudnych, stresujących i kryzysowych sytuacjach

Obejrzyj case study naszych projektów dla firm

W naszych projektach wykorzystujemy takie techniki pracy jak:

 • Zaawansowane analizy potrzeb organizacyjnych
 • Techniki rozwoju uważności (ang. mindfulness)
 • Techniki relaksacyjne i medytacyjne
 • Indywidualny coaching biznesowy i menedżerski
 • Life coaching
 • Team coaching
 • Samodzielna praktyka uczestników z ćwiczeniami audio
 • Facylitacja warsztatów lub spotkań grupowych
 • Obserwacja pracy i sesje feedback
 • Warsztaty umiejętności miękkich oraz przywódczych

Wszystkie programy Mind & Soul są realizowane przez certyfikowanych coach`ów ICC / ICF.

Nasze podejście

Chcę niezobowiązująco porozmawiać o programie dla mojej firmy

Chcę niezobowiązująco porozmawiać o programie dla mojej firmy

Przewiń do góry